Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Židovská brána

Třetí a nejmenší část Židovské brány, stávala u ústí Masarykovy na Nádražní třídu. Brána byla trojitá a cesta v ní se z obranných důvodů stáčela do oblouku. Již v roce 1817 stála jen třetí věž v předsunutém barbakánu, obě větší věže byly z dopravních důvodů zbořeny. O 18 let později byla zbořena i třetí věž a nahrazena jednodušší Ferdinandovou branou, ale i ta v roce 1864 musela ustoupit rozmáhajícímu se městskému ruchu. V expozicích Muzea Města Brna na Špilberku najdete zbytky Židovské brány, konkrétně je to střílna, sedm konzol a nápis z předsunuté třetí věže:

"Šťastna jest obec, která pamatuje na válku v čase míru. Panno Maria, pros za nás u svého syna, ať zachová lid v městě. Mistr Antonín 1508."

Možná podoba Židovské brány, kresba Romana Juránka:

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |