Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Zelný trh a Petrov


Petrov při rekonstrukci a úpravách v roce 1904:

 

Archivní snímek zachycuje část Zelného trhu a chrám sv. Petra a Pavla při právě probíhající rekonstrukci a regotizaci. Velkých změn se dočkaly pouze domy v pravé části snímku a dolní část náměstí. Vpravo mezi Radnickou a Mečovou stávaly tři domy. Prostřední z nich sloužil velehradským cisterciákům, na nároží Mečové stávala městská zbrojnice, ta ale byla po zrušení městské stráže roku 1775 prodána a poté nahrazena novějším domem. Samotný chrám nabyl nynější podoby až v roce 1908, kdy bylo dokončeno západní průčelí, regotizováno kněžiště a přistavěny obě věže, které se staly dominantou města.

Zapátrejme ale mnohem hlouběji v minulosti tohoto náměstí. Na svahu pod Petrovem vzniklo ve 30. letech 13. století náměstí či trh nazývané Horní (později, od 15. století Krautmarkt nebo-li Zelný trh). Součástí Horního trhu bylo několik dalších menších trhů: v dnešním prostoru mezi Peroutkovou a Petrskou ulicí to byl trh Hrnčířský, u ústí Radnické se rozkládal trh Kurný a připomeňme ještě trh Vetešnický.

Na Zelném trhu si stavěli své domy přední měšťané a obchodníci, postupem doby tu ale převládla šlechta a církev a měšťanské domy byly nahrazeny výstavnějšími paláci. V letech 1614 - 1620 si tu moravský místodržitel kardinál F. z Ditrichštejna vybudoval raně barokní palác, v němž dnes sídlí Moravské muzeum. Za zmínku stojí budova renesanční Reduty. Stojí na místech 4 gotických domů, původně byla pouze jednopatrová a to až do roku 1736, kdy bylo přistaveno druhé patro. Na začátku 17. století v ní byla městem Brnem zřízena taverna a výčep městských a cizokrajných vín. Celá budova je podsklepena a sklepy značně zasahují i do náměstí, což nasvědčuje tomu, že původní domy stály v jiných místech. Reduta sloužila též jako divadlo, ale v roce 1870 vyhořela a po dvaceti letech v ní byla zřízena tržnice.

Zelný trh nebo také náměstí Sbratření (Verbrűderungsplatz, 1848), náměstí Císaře Viléma (1915) nebo náměstí 25. února stále sloužil přes všechny otřesy a revoluce jako trh, byl místem obchodu a kontaktu venkova s městem. A i dnes tomu není jinak.

 

Masné krámy. Fotografie z roku 1891 zachycuje masné krámy v dnešní Květinářské, uličce spojující Zelný trh s Masarykovou. Když byla na začátku 1. sv války postavena budova vlevo, byly krámky zbourány a vznikla zmíněná Květinářská. Masné krámy připomínají dvě zkřížené  řeznické sekyry na budově Reduty.

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |