Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Zámečnická

pohled z náměstí Svobody, rok 1903:

 

Ke konci století začala v Brně rozsáhlá asanace centra. Roku 1895 zvláštní komise určila 429 domů zralých ke zboření "z důvodů stavebních a dopravních" z možných 572 (tolik jich tehdy bylo v centru Brna). Tato asanace probíhala bez jednotného, uceleného urbanistického řešení a Brno ochudila o mnoho vzácných památek, aniž přinesla rovnocennou náhradu. Naštěstí do roku 1916 bylo zbořeno "jen" 238 domů.

Některé ulice byly tak zcela zlikvidovány, jako Zámečnická, ta byla v roce 1903 asanována s velkou části svého okolí. Zámečnická byla rozšířena, aby zde mohla projíždět tramvaj směrem na přes Dominikánskou ulici na Šilingrovo náměstí, Pekařskou a dále až na Ústřední hřbitov. Pří těchto asanacích se nebraly ohledy na památkově cenné objekty - "Královská kaple" na Dominikánském náměstí, proti jejímuž zboření protestovali i odborníci z Vídně ("Centrální komise pro umělecko-historické památky"), které ovšem tehdejší německá radnice nerespektovala a vše převážila dravá podnikatelská spekulace.

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |