Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Pověst o zazděném radním

Z doby husitských válek pochází pověst o zazděném radním na Mečové. Husité obléhali Brno, ale dobýt se jim ho nepodařilo. Dokonce byli měšťany přepadeni a poraženi. Nezbývalo jim tedy než se uchýlit ke lsti. Spojili se tedy s některými měšťany a ti jim měli otevřít brány. Celé to překazil Zikmundův šašek Boro. Boro byl zajat husity a mezi nimi se dozvěděl o plánu k vydání města. Podařilo se mu utéci a dostat do Brna. Tam vše vyzradil na radnici. Všech šest spiklenců hned zatkli a uvěznili. Brzy na to byli popraveni. Hlavu radního Haase, který je vedl, nabodli na hrot a pro výstrahu vystavil na radnici. Podle ní po čase vytesali hlavu z kamene a zazdili ji u zadního vchodu radnice na Mečové.

 

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |