Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Průchodní

Pohled na Průchodní ulici z Masarykovy třídy, rok 1905:

 

Tato ulička se dříve nazývala Ševcovská či Kramářská, propojovala Radnickou ulici s Masarykovou. Dnes je Průchodní o něco širší a najdeme ji v jiných místech. Ke středověkému Brnu patřily soutky - úzké uličky mezi domy spojující jednotlivé ulice. Mimojiné sloužily k odvodu dešťové vody ze střech a splašků do pouličních stok, tedy jako středověká kanalizace. Jejich existence je doložena jen na několika místech v Brně: na Orlí, Panenské, Běhounské, České, atd., ale předpokladem je, že jich bylo mnohem více.

Když bychom se do Ševcovské podívali z druhé strany - od Masarykovy, neviděli bychom portál Staré radnice. Ulička totiž stávala jinde a do osy radničního portálu byla přesunuta při asanaci této oblasti (na začátku 20. století). V roce 1910 byl na tomto místě postaven obchodní dům s pasaží, která uličku uzavřela. Dlouhou dobu bývala Ševcovská obydlena městskou chudinou a bývaly tu jen provizorní krámky.

Na Radnické ulici, do které Průchodní ústí, stávala lékárna U zlaté koruny. Zmínka o ní se objevuje v roce 1646, ale lékárna tu byla pravděpodobně mnohem dříve - už ze 40. let 14. století je známo jméno lékárníka: Johannes apotecarius in platea Calcariatorum (lékárník Jan z Ostružnické, tedy Radnické ulice). Ovšem neví se, kde lékárna stála a jak se jmenovala.

K Radnické ulici neodmyslitelně patří budova Staré Radnice a její portál se slavnou zahnutou fiálou. Budova Staré radnice je nejstarší světskou stavbou v Brně, jako radnice Brnu sloužila od roku 1341 až do roku 1935. Její původní jádro tvoří věž a k ní přilehlý dům - dnešní Stará radnice je shlukem budov přistavených k tomuto jádru. Například v 15. století byla přistavena kaple či městské vězení. Budova prošla mnoha stavebními úpravami, a proto na ní najdeme rozličné gotické, renesanční a barokní prvky. Takovým slohovým celkem je zvláště radniční nádvoří se svými romantickými zákoutími. Radniční portál dokončil v roce 1511 mistr Pilgram. Velkou cenností jsou vrata, která byla pravděpodobně zhotovena zároveň s portálem a dochovala se v původním stavu.

Ševcovská od Radnické ulice, rok 1905:

Již jen pro zajímavost - nalevo byl obchod dámskou a dětskou konfekcí pana Ryšánka a na pravé straně Zeinarovo zlatnictví. Prostor nad soutkami byl často využíván, jak je to vidět na archivní fotografii.

Ještě si přečtěte méně známou pověst "O brněnském kole" a "O brněnském drakovi"...

 

Zpět

 

 

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |