Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Pověst o praporkové věšťbě

K založení starobrněnského kláštera se traduje pověst o praporkové věštbě. Královna Eliška ve stáří žila na Špilberku a chtěla nechat Brnu památku na svůj pobyt . Zdálo se jí nejlepší postavit nový klášter a kostel. Dlouho přemýšlela, kde obě stavby postavit. Na čísi radu se rozhodla, že vše svěří náhodě. Nechala si ušít tři praporky a jednoho pěkného dne se svým doprovodem vystoupila na Hladovou věž na Špilberku.

Všichni Brňané se dívali kam praporky poletí . První praporek spadl hned pod hradem, na Starém Brně, Eliška Rejčka zde proto založila klášter, který věnovala cisterciáckému řádu. Druhý praporek vítr zanesl daleko, až někam k Veveří. Nikdo už ho pak nenašel. Třetí, poslední praporek letěl do Komína. Tam královna položila základní kámen novému kostelu. Eliška v roce 1335 zemřela a byla pochována ve starobrněnském klášteře.

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |