Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Kobližná

pohled na ústí Kobližné na Malinovského náměstí, rok 1905:

Kobližná ulice je jednou z historických ulic Brna. Již ve 13. století, po zřízení městských hradeb se stala důležitou komunikací - na souběhu Kobližné a Jánské byla postavena Měnínská brána. Nestála tu ale dlouho - v roce 1348 se na jejím místě připomíná již jen menší Branka - Měnínská brána byla přesunuta do dnešní polohy a to převážně z dopravních důvodů. Kobližnou ulicí totiž protékal tzv. Městský potok (přitékal od náměstí Svobody), který se často rozvodňoval a Kobližná byla proto často rozbahněná. To novým a těžším vozům bránilo v jízdě, potok navíc ulici značně zužoval. Dnes je potok samozřejmě dávno zavezený a samotná ulice je těmito navážkami zvýšena - na Kobližné a na náměstí Svobody se našlo potoční bláto až 4 metry pod povrchem.

Celá oblast Jánské a Kobližné patřila k chudším, řemeslnickým čtvrtím. Zástavba odpovídala charakteru čtvrti, byly to přízemní a mnohokrát přestavované domky. První velkou budovou byla budova školy na Jánské postavená v roce 1859 na místě vyhořelého pivovaru (patří k ní věžička na levé straně snímku, sloužící jako astronomická observatoř). Vyhořelý pivovar dal jméno i uličce Pohořelec nebo Za pohořelcem.

Domy mezi Jánskou a Kobližnou, které vidíte na archivním snímku tu stály až do roku 1930, kdy zde Baťa postavil svůj obchodní dům Centrum. Dnešní vzhled obchodního domu je z roku 1966, kdy byl upraven podle návrhu architekta Brichty. Valná většina domků byla v průběhu posledního sta let asanována a nahrazena pouze průměrnými obytnými domy. Během těchto přestaveb přibyly také koleje tramvajové dráhy, které Kobližnou vedly na náměstí Svobody.

Zdravý rozum napoví, že jméno této ulici dala výroba koblih a tedy soustředění specializovaných výrobců tohoto pečiva - kobližníků. I středověký německý název obsahoval slovo "Krapfen" (kobliha). "Koblihy" v názvu vydržely i za II. světové války, kdy mnoho brněnských ulic bylo pojmenováno podle německých generálů. Jen bývalému režimu se staletý název a koblihy znelíbily a Kobližná byla přejmenována na Gagarinovu.

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |