Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Úvod - historie Brna ve fotografii a jinak

Staré Brno a Špilberk okolo roku 1750...

Jak vidno z tohoto obrázku Brno doznalo velké proměny. Vhled do vývoje Brna není jen obrazem vývoje jednoho města, ale odráží proměnu proměnu životního stylu společnosti. Není špatné si představovat život našich předků a zajímat se v jakých kulisách se odehrával a také není špatné vědět, že například na "Zelňák" chodili lidé nakupovat již v první třetině 13. století.
Tedy před 770 lety.

Tato stránka by nikdy nevznikla bez výstavy "40 Hlodů Zubu Času", kterou na hradě Špilberk realizovalo občanské sdružení Rezekvítek (výstava tam stále je, tak se na ni můžete jít podívat). 40 Hlodů mě přivedlo k soustavnějšímu zájmu o historii Brna a ta se stala součástí mého života. Rezekvítku a všem kamarádům, kteří se na výstavě podíleli proto patří srdečné Díky.

Stránka o brněnském podzemí... po prohlídce brněnského nadzemí se běžte podívat do podzemí! Navštivte také stránku badatelů o Brně ze společnosti AGARTHA (www.agartha.cz)

Petr Pakosta

V Brně, na podzim 2000Použité prameny

Všechny nalezené chyby, nápady, náměty, vzkazy a připomínky posílejte na můj email.

 

Tato stránka by nevznikla bez firmy prodávající slavné obrazy (Slavneobrazy.cz).

© Veškerá práva vyhrazena. Autorská práva k historickým fotografiím náleží Archívu města Brna. Jakékoliv jejich použití pro komerční potřebu je porušením autorských práv a tudíž nezákonné.

Zpět(zpět)


Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |