Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Pověst o strašidelné hospodě na Úvoze

Strašilo také na Úvoze. V dolní části Úvozu stávala zájezdní hospoda, říkalo se jí Geisterkeller. Dnes je to dům číslo 8. Za švédského obléhání se v ní udála tato tragédie. Mladý voják sloužící na Špilberku, svou ženu a dítě na hradě mít nemohl a tak jim zajistil bydlení v této hospodě. Vždy po službě za nimi chodil. Jednou z hostince slyšel hrozný křik a proto přidal do kroku. Hostinec právě rabovali Švédové. Hospodský, vojákova žena a dítě leželi mrtví na zemi. Plný bolesti se s vojáky pustil do marné bitky. Švédové ho nakonec také zabili, ale nedal se lacino. Od té doby mrtvý voják v hospodě strašil. Vykládalo se také, že v hospodě bydleli loupežníci. Ve dvoře měli padací dveře a když na ně vozka najel, zmizel i s koňmi v jámě. V minulém století se tu vskutku našla hromada lidských kostí. Ač byly pohřbeny na hřbitově, strašilo na Úvoze pořád.

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |