Vincent van Gogh, Slunečnice, 1888
Dominikánská

snad nejhezčí brněnská ulička s dosud funkční tramvajovou tratí, tedy před rokem 1942:

Dominikánská ulice už asi nepatří k významným brněnským komunikacím a dopravním tepnám tak jako kdysi, ale je dodnes bezesporu rázovitou ozdobou Brna. Svůj význam ztratila po zbourání městských hradeb a bran - až do minulého století bylo Brno neprodyšně obehnáno hradbami a jedinými východy z města bylo pět městských bran.

Jedna z nich, Brněnská stávala na spojnici Dominikánské a Starobrněnské. Vycházelo se z ní na Staré Brno, Znojmo a Mikulov. Dominikánská ulice od této brány vedla na Rybný trh (dnešní Dominikánské náměstí). Venkované a kupci přicházející od Starého Brna se svým zbožím na trh tu tedy museli procházet.

Po Brněnské bráně dostala také svoje jméno - ve 13. století byla proto nazývána Brněnská (lat. platea Brunensis). Později, od 15. století se ji říkalo Proti sv. Michalu. Po dalších 300 letech se jí vrátilo dřívější označení - Brněnská, někdy ale též Dolní Brněnská nebo Zadní Brněnská. Až v roce 1867 byla přejmenována podle přilehlého dominikánského kláštera na Dominikánskou.

Celou jednu stranu ulice tvoří budovy dominikánského kláštera. Klášter byl založen v letech 1228 - 38. Již ve 14. století se stal klášter místem důležitým pro administrativu, konaly se zde zemské sněmy a své sídlo tu měl i soud. V roce 1679 byl gotický chrám nahrazen barokní novostavbou a Mořic Grimm tu mezi léty 1717 a 1728 postavil budovy Zemského domu (dnes Nová radnice). Za josefínských reforem byl ale zrušen a začal sloužit armádě a úřady byly přestěhovány do zrušeného augustiniánského kláštera u sv. Tomáše. Zemský dům byl v roce 1935 adaptován na sídlo městské správy.

V roce 1906 byly na této ulici položeny koleje tramvaje, vedoucí Zámečnickou na náměstí Svobody a v opačném směru na Šilingrovo náměstí. Tramvaje se úzkou Dominikánskou proplétaly až do roku 1942. Významným domem na Dominikánské je Dům panů z Kunštátu. Původně to byl šlechtický dům pánů z Poděbrad a Kunštátu, který brněnská radnice na začátku 18. století upravila na tržnici. Později v něm sídlilo na 49 obchodů a byl nazýván "Kaufhaus" a roku 1806 "Schmetterhaus."

Zpět

Home | Slavneobrazy.cz | copyright 2005 Petr Pakosta |